Het was een heftig en emotioneel debat vandaag tijdens een commissievergadering in de Utrechtse gemeenteraad. Een veelbesproken onderwerp, namelijk dat over de standplaatshouders, zorgde voor veel discussie tussen de verschillende fracties. De publieke tribune in de Utrechtse raadzaal was tot de laatste stoel gevuld.

PVV-fractievoorzitter David Bosch was samen met Yvonne Hessel (Utrecht Solidair) het felst. Zij stelden dat de gemeente de ondernemers helemaal niet serieus nemen. ”De gemeente had tijdens een informatiebijeenkomst zelfs een soort ‘clown’ ingehuurd die de avond aan elkaar moest praten” aldus Bosch. Deze clown ging zingen voor iemand die jarig was en maakte de hele tijd denigrerende grappen richting de ondernemers.

De wethouder Economie, Susanne Schilderman (D66), heeft nu in eerste instantie een lotingssysteem voorgesteld. De partijen PVV, VVD, CDA, PvdA, GL waren kritisch op een dergelijk systeem. D66, bij monde van raadslid Ralph Peters, draaide vooral om de zaken heen en was niet echt duidelijk over hun standpunt aangaande het lotingssysteem.

Verschillende partijen stellen een systeem op basis van criteria voor. Wat voor een soort criteria dit dan zijn was nog een beetje onduidelijk. Onder andere Bosch (PVV) vroeg of het mogelijk is om lokale binding als criterium op te nemen.