Gemeente Utrecht is racistisch bezig

Volgens de gemeente is hun personeelsbestand te ‘boreaal’. Zij willen dat er meer diversiteit is binnen de gemeente. In andere woorden: Weg met witte mensen!

Dit plan komt uit de koker van wethouder Linda Voortman. Zij is van GroenLinks (joh, dat dachten we al). Zij vind dat de gemeente dus te wit is. En daarvoor heeft ze een heus plannetje. “We gaan actief ondersteuning bieden aan alle managers, zodat zij zich optimaal kunnen richten op het vergroten van de diversiteit en inclusie in hun team.” Managers krijgen dus een cursusje racisme en onderscheid maken.

De gemeente Utrecht gaat dus actief op zoek naar mensen met een niet-westerse achtergrond. Autochtonen worden blijkbaar niet gewaardeerd. “We starten een mentoring traject om de doorstroom van niet-westerse medewerkers te bevorderen vanaf schaal 9. In dit traject zullen IRM’ers als mentor gekoppeld worden aan een talentvolle niet-westerse collega.” Het doel is dus om mensen die ‘divers’ zijn in hoge functies te stoppen. Dus niet op geselecteerd op kwaliteit.

“Verder gaan we meten hoe medewerkers aankijken tegen inclusie en hun gevoel van een veilig werkklimaat.” Ik vraag me af wat er gebeurt als je niks met ‘inclusie’ of dergelijke termen hebt als werknemer van de gemeente. Heel eng dit.