Gemeente denkt na over monument 24 oktoberplein

Er liggen nu nog honderden bloemen, briefjes en knuffels. Deze worden echter dinsdag 9 april weggehaald en worden vervangen door vaste rode en witte bloemen. De briefjes en spulletjes worden gesorteerd en bewaard.Monument

In overleg met nabestaanden wordt op een later moment besloten wat er met de spullen gaat gebeuren.

De gemeente heeft ook veel voorstellen ontvangen voor een herdenkingsmonument voor alle getroffenen en is nog bezig al deze voorstellen te bekijken.

Hoofdredactie van DGU. Mail redactie@degewoneutrechter.nl