De Utrechtse fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, BIJ1, Volt, Student & Starter en EenUtrecht sturen op een verbod op vleesreclames. Hoe kan dat? We horen het u denken. Nou, door middel van regels opnemen in concessieovereenkomsten met bedrijven zoals Clear Channel of JCDecaux kan de gemeente bepaalde uitingen op posterborden en andere reclameobjecten ”verbieden”.

Telkens als u een afbeelding van een hamburger ziet bent u natuurlijk direct verleid ook daadwerkelijk een grote homp vlees naar binnen te werken. Het is een rare en kortzichtige manier van denken. De PVV-fractie ging er dan ook hard tegen in en vergeleek de indieners met het personage Napoleon (een varken) uit het boek Animal Farm van George Orwell. ”De lieden van de Partij voor de Dieren en GroenLinks zaaien angst. Nog even en jullie springen met ze alle neuriënd en hummend in witte gewaden een berg af” aldus Bosch tijdens zijn bijdrage op dit onderwerp.

Susanne Schilderman, de wethouder van D66, is negatief noch positief en laat het vooral aan de raad zelf over om wel of niet vóór het voorstel van de linkse partijen te stemmen. De motie om een vleesverbod bij de nieuwe A0-concessie in te stellen is uiteindelijk verworpen met 24 stemmen tegen en 21 stemmen voor. Een saillant detail; Rick van der Zweth van de PvdA stemde als enige van zijn fractie vóór het voorstel om vleesreclames te verbieden. Ook Rik van der Graaf van de ChristenUnie stemde voor terwijl het andere ChristenUnie-raadslid tegen stemden.